Past Chairman  
     
Name Member Year  
CA Jaiprakash Falor 2013-14 -
CA Govind Mundada 2014-15 -
CA Gaurav Bhartiya 2015-16 -
CA Pravin Patil 2016-17 -
CA Prakash Gattani 2017-18 -
CA Manohar Aylane 2018-19 -
 
     
     
     
     
     
     
     
 
     
88739 Times Visited